viernes, 13 de marzo de 2009

Preguntes sobre el Lluís Vives... a qui corresponga

Esta setmana el regidor d'educació no va saber respondre a les preguntes que vaig fer en la comissió sobre el centre Lluís Vives, espere tindre més sort amb l'Alcalde:Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Regidora de l’Ajuntament de PAIPORTA, formula les preguntes següents al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Paiporta i sol·licita resposta per escrit de les mateixes,

1.- Fins quan es té previst que l'alumnat del CP Lluís Vives de Paiporta estiga donant classe en el CP Jaume I d’Alfafar?

2.- Han estat cedits a Conselleria els terrenys municipals del solar situat entre el Carrer Torrent i Carrer de l’Albufera (Sector 2)?, en quina data?.
S’ha demanat a Conselleria la col·locació d’aules prefabricades per allotjar a l'alumnat del CP Lluís Vives en aquest solar? S’han adequat els terrenys esmentats per part de l’Ajuntament de Paiporta (aplanament, connexions de llum i aigua, desaigües,...)?

3.- Ha informat la Conselleria a l'Ajuntament de quines actuacions té previstes la en el CP Lluís Vives per a que aquest centre torne a estar en ple funcionament i en condicions adequades?. De ser així, quines són les actuacions i terminis?. En cas contrari, pensa demanar a la Conselleria aquestos informes i terminis?.


Així mateix aquesta regidora sol·licita:

1.- Informe amb les actuacions que tant per part d’aquest Ajuntament com per part de Conselleria s’han fet des de que van eixir grietes en el CP Lluís Vives (19 de febrer de 2009), detallant:
- inspeccions i visites de tècnics
- reunions amb pares/mares, Conselleria, directors, tècnics, ect
- cates i mesures
- adequacions terrenys Sector 2. Obres, neteges i altres en centres Lluís Vives i Jaume I
- contractació monitors i autobusos
- qualsevol altre informe que afecte a la situació dels centres esmentats

2.- Còpia dels escrits que confirmen i documenten els punts anteriors, entre altres:
- informes emesos pels tècnics municipals sobre l’estat del centre, així com informes d’altres tècnics dels que disponga aquest Ajuntament.
- escrits dirigits a Conselleria demanant la col·locació d’aules prefabricades
- escrits dirigits a Conselleria cedint els terrenys municipals del Sector 2 i escrit de acceptació d'aquests terrenys per part de la mateixa.Paiporta, a 12 de març de 2009Fdo: Isabel Martín Gómez
Regidora Ajuntament de Paiporta

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO