sábado, 7 de marzo de 2009

Aplicació principi de precaució amb el Wifi

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Regidora de l’Ajuntament de PAIPORTA

EXPOSA
L’ordenança reguladora d’instal·lació d’antenes de telefonia mòbil ha estat treballada en base al principi de precaució davant tecnologies que poden ser nocives per a la salut.L’article 1.3 de l’ordenança deixa oberta la seua modificació en cas d’eixir noves tecnologies.
Una de les tecnologies que poden ser tingudes en compte en un futur a l’hora d’ampliar la normativa pot ser el WIFI.
El Wifi és una tecnologia els efectes de la qual sobre la salut a mitjà i llarg termini es desconeixen. No és una tecnologia innòcua i per això en altres llocs del món (escoles de Frankfurt, algunes universitats canadenques, biblioteques de París,...) s’aplica el principi de precaució i es substitueix aquesta tecnologia per altres alternatives, com és la connexió amb cables de xarxa.
Tot i això, he tingut coneixement que l’Ajuntament de Paiporta ha instal·lat routers Wifi a les seues dependències sense haver tingut en compte que puga haver algun treballador o treballadora electrosensible i sense haver-ho comunicat als representants sindicals.Per tot açò aquesta regidora,
SOL·LICITA

1.- Que s’aplique el principi de precaució mentres no es tinga la seguretat que aquesta tecnologia no és perjudicial per a la salut dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i es substituïsquen els routers instal·lats a l’Ajuntament per altres alternatives (punts de connexió amb cable de xarxa).
2.- Que de la mateixa manera que l'Ajuntament és ZONA LLIURE DE FUMS, siga declarat també ZONA LLIURE DE RADIACIÓ ELECTROMAGNÈTICA i siga anunciat a l’entrada a les seues dependències.
3.- Que es done trasllat d’aquesta petició i de la seua resposta/solució als representants dels treballadors/es de l’Ajuntament.
Paiporta, 29 de setembre de 2008
Isabel Martín Gómez
Regidora Ajuntament Paiporta
SR. ALCALDE/PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO