sábado, 24 de marzo de 2012

ESPECIAL INFOCOMPROMIS DE MARÇ

miércoles, 7 de marzo de 2012

L’ALCALDE DE PAIPORTA INTENTA CENSURAR LA INFORMACIÓ QUE REBEN ELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT

• Ibor intenta evitar que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament reban informació del grup Compromís.
L’alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, ha remés un escrit al grup Compromís per Paiporta per “demanar que deixen d’enviar informació al grup de correu dels treballadors de l’Ajuntament”. Des del grup Compromís qualifiquen aquesta “eixida de l’alcalde” com “una més en la seua creuada contra la informació”.
A més consideren que “amb aquest intent de censura Ibor pretén evitar que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament estiguen assabentats de la nefasta gestió d’ell i del seu equip de govern”.

La portaveu de Compromís, Isabel Martín, ha manifestat que “sembla que a Ibor no li agrada que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament tingan informació alternativa a la del BIM, en la que només apareixen fotografies d’ell”.

També, arrel del comunicat de l’alcalde, des del grup Compromís es pregunten si ell o algun membre de l’equip de govern tenen accés als correus corporatius, ja que “això atemptaria contra la intimitat dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament”, a més afegeixen que, “els regidors de Compromís també fan ús del correu corporatiu, amb informacions altament confidencials”.

sábado, 18 de febrero de 2012

3000 persones a la Manifestació a Paiporta per l'Ensenyament PúblicMés de 3000 persones clamant per l'educació a Paiporta.
Per a Compromís hem tornat als 70 amb tantes RETALLADES.
Volem una educació digna, pública i de qualitat!


martes, 7 de febrero de 2012

COMPROMÍS PER PAIPORTA S'ADHEREIX A LA CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ DEL DIA 17 DE FEBRER A PAIPORTA CONVOCADA PER LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC. HORTA SUD

Compromís per Paiporta s'adhereix a les mobilitzacions del sector de l'ensenyament en contra de totes les mesures aprovades pel Consell en el decret del 5 de gener.Les mesures aprovades suposen una nova agressió al personal de l'ensenyament i de tot el sector públic i als serveis que es presten. Una agressió a l’educació pública i de qualitat dels nostres fills i filles. És el major atac de la història; cap altra Comunitat ha realitzat una retallada d’aquest abast, per la qual cosa només ens queda contestar de forma contundent i conjunta a aquesta nova agressió.

El govern valencià ha dilapidat els recursos públics amb una política clientelar basada en els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni ocupació, l'especulació urbanística, que ha suposat l'enriquiment d'unes poques persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització dels serveis públics i de l'ensenyament públic amb el desviament de recursos a la privada que obté beneficis a costa de les arques públiques.

Des de Compromís fem una crida a tota la població de Paiporta per acudir a tots els actes convocats pels sindicats i la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i especialment a la concentració i manifestació convocades per al dia 17 de febrer a Paiporta.

Divendres 17 de febrer, Paiporta, a les 17h concentració davant CIS i manifestació. Itinerari: Eixida del CEIP Rosa Serrano, c/ Torrent, c/ Jaume I, Pont vell, c/ Primer de maig, c/ Mestre Serrano, c/ Catarroja, Pont nou, c/ Benetússer, c/ Vicent Prats, fins a l'Ajuntament de Paiporta.

domingo, 22 de enero de 2012

Demanem que es rebaixe el preu dels cursos per a joves


Compromís per Paiporta proposa que es rebaixe al 50% el preu dels cursos de monitor de temps lliure organitzats per la regidoria de Joventut

Compromís per Paiporta demana a l'Ajuntament, que rebaixe els preus dels cursos de monitors de temps lliure al menys un 50% (ara el seu cost és de 160 euros) i critica que davant la situació econòmica actual l'Ajuntament no siga sensible a la situació dels joves del poble.

Amb el preu fixat pel consistori es cobrix el 100% del cost del curs per part dels participants i l'Ajuntament no aporta cap partida econòmica.

Segons Pep Val, regidor de Compromís, “cal que l'Ajuntament prenga iniciatives a favor dels joves i a més d'organitzar el curs, assumisca també una part econòmica”. Aquest curs amplia la formació i les possibilitats laborals de les persones que el realitzen. “L'Ajuntament ha de preocupar-se que el màxim de persones puguen accedir a ell i que la qüestió econòmica no siga cap impediment”.
A més, des de Compromís proposen que l'obsessió de l'equip de govern per ser “pioner” l'aplique a la joventut i s'atrevisca a dur endavant propostes com aquesta.

 

jueves, 19 de enero de 2012

COMPROMÍS DEMANA A IBOR QUE DONE EXPLICACIONS DE COM ES VAN ADJUDICAR LES PLACES DE LA MANCOMUNITAT


Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ Regidora i portaveu del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de PAIPORTA a l’empar del que disposa l’article 82.3 del RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

EXPOSA

Que hem tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació així com d’un comunicat fet per algunes ex-treballadores de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que aquesta entitat ha adjudicat recentment diverses places per al Centre Comarcal de Serveis Interculturals.

Que segons les informacions de que disposem, aquest procés ha estat marcat per diverses irregularitats, com no donar-se la deguda publicitat (en els diferents pobles de la comarca, entre d’ells el nostre) i baremar-se excessiva i anòmalament criteris subjectius com l’entrevista personal.

Donat que aquest és un servei que ha vingut prestant-se des de fa 10 anys de manera excepcional i amb molt bona reputació, donat que és un servei que es presta a una part de la població especialment desfavorida com és la població immigrant, i donada la nostra preocupació pels serveis públics.

Aquesta regidora, en nom del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Paiporta

SOL·LICITA

PRIMER.- Que es fique en l’ordre del dia del proper ple ordinari municipal un punt per tal que l’Alcalde Vicente Ibor, com a representant de l’Ajuntament de Paiporta en la Mancomunitat de l’Horta Sud, done compte del procés de selecció dut a terme per cobrir les places del Centre Comarcal de Serveis Interculturals.

SEGON.- Que es done compte també, de manera documental, de quants antecedents, informes i documents estiguen relacionats amb tot l’exposa’t anteriorment.


Paiporta, 17 de gener de 2012


Isabel Martín Gómez                                             
Portaveu G.M. Compromís Paiporta                       

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA 

viernes, 13 de enero de 2012

COMPROMÍS PER PAIPORTA RECLAMA LA IMMEDIATA CONSTRUCCIÓ DEL COL•LEGI ROSA SERRANO I DENUNCIA QUE EL PP HAJA TANCAT LA PORTA A UNA SOLUCIÓ


·   Compromís per Paiporta ha demanat destinar els diners del Centre Cultural a la construcció del col·legi Rosa Serrano, en cas que la Conselleria d’educació no es comprometa a la construcció immediata del centre.


Compromís per Paiporta va a presentar en l'últim ple, juntament amb la resta de grups de l’oposició, una moció per “demanar a la Conselleria d'Educació el compromís -per escrit- de la construcció del col·legi Rosa Serrano”. La moció també demanava que en cas que eixe compromís no arribara de manera immediata “es dedicaren els diners del paralitzat Centre Cultural a la construcció del col·legi”. En qualsevol cas, amb la moció es pretenia “donar una solució als xiquets i xiquetes del centre escolar”.

Per contra, el PP va fer valdre la seua majoria absoluta per tombar la moció, esgrimint que “temien perdre els diners del Pla Confiança si es canviava el projecte”, i a més, en eixe mateix ple acordaren tornar a licitar la construcció del Centre Cultural, basant-se només en els informes fets pel secretari municipal mesos abans.

Però Compromís va aportar al ple còpia de la Llei 9/2011 de 26 de desembre de Mesures Fiscals, Gestió i Administració financera, i d’organització de la Generalitat, publicada el dia d’abans en el DOCV, per la qual “es dona la possibilitat de canviar els projectes aprovats per altres projectes” 

  • Article 117.2. Excepcionalment, aquells projectes aprovats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana que, per causes sobrevingudes amb posterioritat a la seua aprovació, no es puguen executar, podran ser substituït per un altre o altres projectes, l’import total del qual siga igual a aquell que no es va poder executar. Amb este fi, els ajuntaments hauran de presentar, en un termini que finalitzarà el 31 de gener de 2012, informe raonat i justificatiu sobre les causes sobrevingudes que impedixen l’execució del projecte.
I és que des de Compromís desconfien totalment de les promeses que el regidor d'educació i l'alcalde diuen haver rebut de l'anterior conseller d'Educació, José Císcar, fins i tot desconfien de les gestions del munícep, donat que en el mateix ple Ibor volgué donar a entendre que mantenia informació telefònica diària amb el conseller i al dia següent el titular de la Conselleria deixava el càrrec.


Per tot açò, el regidor de Compromís Pep Val ha afirmat que “ja ningú pot creure les paraules del regidor d'educació ni de l'alcalde perquè han demostrat moltes vegades que no eren certes”. I afegeix “és anecdòtic que sempre que ix el tema en comissions, consell escolar, plenaris i inclús premsa, el regidor d'educació ha parlat eixe mateix dia amb el conseller de torn que sempre li assegura que el col·legi és una prioritat per a la Conselleria d'Educació”.

Des del grup Compromís demanen la creació immediata del centre escolar Rosa Serrano. Tots els grups municipals, també el PP, reconeixen que “és la prioritat per a Paiporta”. L'actual centre porta 6 anys en pèssimes condicions, més de 4 anys en barracons i possiblement tingam la primera generació d'alumnes que han fet tota la seua escolarització en barracons.

Cal recordar que mentre la Generalitat governada pel PP manté la seua política d'events com la fórmula 1 i Terra Mítica, l'educació i la sanitat dels valencians van empitjorant cada dia.

El patiments i les carències de l'alumnat, dels mestres i dels pares i mares del col·legi Rosa Serrano necessiten d'una resposta immediata als seues problemes. “Ja no és possible que el govern municipal del PP els enganye, i ens enganye també a tots els paiportins i paiportines de les seues nefastes polítiques”, han afirmat.

El representant de Compromís, Pep Val, va manifestar que “és possible ficar-nos d'acord i solucionar eixe gran problema. El problema de 180 famílies que pateixen cada dia que els seus fills i filles no tinguen una escola en condicions"  i conclou, “cap partit portàvem en el nostre programa electoral el canvi del centre cultural per l'escola Rosa Serrano. Han sigut mares i pares, els que ens han convençut que eixa és una proposta viable i en l'actualitat la més realista, per això la nostra obligació es fer-los costat”.


Paiporta, 10 de gener de 2012

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO