jueves, 4 de septiembre de 2008

Proposta: Antena de la Plaça Soliera

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, regidora de l'Ajuntament de Paiporta

EXPOSA

Que l'antena de telefonia mòbil de la Plaça Soliera fa temps que té foses les balises que indiquen la seua posició i altura a les naus que sobrevolen el terme municipal de Paiporta.

És pel que aquesta Regidora,

PROPOSA

A la Presidenta i Delegada de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, que d'acord amb allò establert en les Regulacions de l'Organització Aèria Internacional d'Aviació Civil (OACI), i per tal d'evitar accidents aeris, es prenguen les mesures sancionadores corresponents a la fi que l'empresa de telefonia mòbil solvent aquestes deficiències.


Paiporta, 28 de juliol de 2008

Fdo: ISABEL MARTÍN GÓMEZSRA. PRESIDENTA DE L’ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO