domingo, 24 de febrero de 2008

Proposta: Sobre la Neteja del Barranc de Paiporta

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, portaveu del Grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA:
Els darrers dies hem vist com l’Ajuntament de Paiporta ha dut a terme una ‘peculiar’ neteja del Barranc de Xiva al seu pas pel municipi. Neteja consistent en llevar, a més de la brutícia acumulada durant els darrers anys, totes les plantes i part de la terra, tant del llit com de les voreres del barranc.
Aquesta actuació no ha deixat cap tipus de vegetació (s’han respectat només els arbres) i no ha tingut cap consideració amb els animals que formen part d’aquest ecosistema.
.
Considerem que aquest tipus de neteja no és la més adequada, ja que:
1.- S’ha destruït tota la vegetació que hi havia al Barranc. Plantes com les figueres paleres, esbarzers, l’àloe, canyes, piteres, esparregueres, iuques, bosses de pastor, malva d’horta i malva de flor menuda, baladre, mirambell, i moltes més espècies autòctones que hui per hui només es poden trobar en barrancs com el nostre (algunes d’aquestes plantes començaven a instal·lar-se de nou en aquesta zona).
Recentment la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va dur a terme actuacions puntuals al llit del Barranc per reforçar les voreres del mateix i posteriorment va fer hidrosembra amb algunes d’aquestes plantes per tal de restituir les zones afectades, una hidrosembra que ha quedat en no res després de la neteja actual. Una vegada més es gasten diners dels contribuents sense trellat.
2.- La vegetació del barranc constitueix l’hàbitat de diferents espècies animals com ara: granotes (tòtil, gripau comú, granota comuna), sargantanes (de cua llarga, fardatxo, ibèrica), serps (d’aigua, verda, blanca, de ferradura), l’eriçó comú, i diferents espècies d’aus (teuladí, polla d’aigua, abellerol, puput, cueta blanca, rossinyol bord, cadernera, estornell vulgar,...).
Moltes d’aquestes espècies habiten al llit del barranc al pas per Paiporta, algunes utilitzen aquest espai per nidificar i altres tenen el barranc com a via de pas en la seua peregrinació cap a l’Albufera.
Cal apuntar que gran part de les espècies assenyalades estan incloses en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (Reial decret 439/1990).
3.- El tipus de neteja dut a terme comporta l’erosió del terreny.
Al llevar la vegetació i part de la terra, tant del llit del Barranc com de les voreres, el Barranc queda desprotegit front a les inclemències del temps (pluja i vent). La terra de la superfície queda solta i en cas d’avingudes d’aigua (cosa probable a València als mesos de gota freda, setembre-octubre) aquesta serà arrossegada fins a la desembocadura del Barranc al llac de l’Albufera, accelerant el procés d’aterrament del mateix.
També aquesta neteja comporta perjudici per als veïns dels barris adjacents, ja que quan fa vent, la terra que ha quedat solta forma remolins que embruten les seues cases i molesten als vianants.
Cal afegir que aquest tipus de neteja (amb tractor) ha estat sempre denunciada pel nostre grup en anteriors legislatures recolzant les reivindicacions de les plataformes ciutadanes ‘Per un Barranc Viu, sense formigó” i “Salvem el Barranc” i pensàvem que també el Partit Popular les compartia.
.
És per tot això que aquesta Regidora
.
PROPOSA:
A la Presidenta i Delegada de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient:
1.- Que es lleve d’immediat tota la brossa i sorra retirada pel tractor i acumulada a les voreres i extrems del Barranc (entre el Pont Nou i el Poliesportiu i entre el Pont de l’Estació i el Pont Vell), ja que en cas de pluges intenses aquest fem aniria a l’Albufera.
2.- Que en lo successiu la neteja del Barranc es realitze tenint en compte totes aquestes qüestions i per tant es faça de manera manual, llevant la brutícia artificial (papers, llandes, fem, borses, etc.) i respectant la vegetació i fauna existents en aquest ecosistema.
3.
- Que es col·loquen papereres als màrgens del Barranc així com cartells als quals es conscièncie als ciutadans per no tirar fem.
.
Adjuntem el llibre “Un Barranc Viu” editat per l’Ajuntament de Torrent i la Plataforma “Un Barranc Viu, Sense Formigó” al que han col·laborat diferents estudiosos e investigadors (entre ells el director del Jardí Botànic de València), amb informació sobre els temes exposats.
.
Paiporta, a 10 d’agost de 2007
Signat: Isabel Martín Gómez
Portaveu d’EU-BLOC

1 Comentário:

Isabel Martín dijo...

A dia de hui no hi ha un pla per mantindre la neteja del Barranc per part de l'Ajuntament. És més, el regidor d'Obres i Serveis ha manifestat en diferents ocasions amb un to despectiu que siguen els "ecologistes" els que s'encarreguen de dur a terme la neteja i manteniment del Barranc.
Es pot comprovar com la brutícia s'acumula a les voreres del Barranc passejant per eixemple per vora barranc per la carretera Benetússer (sobretot entre el pont nou i la passarel·la).

Continuarem insistint a l'equip de govern sobre aquest tema.

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO