domingo, 24 de febrero de 2008

Proposta: Sobre el control de la Legionel·losi

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, portaveu del Grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA:
.
La Legionel.la és un bacteri ambiental capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques, multiplicant-se entre 20ºC i 45ºC, i destruint-se a 70ºC. El seu nínxol ecològic natural són les aigües superficials, com a llacs, rius, estanys,… formant part de la seua flora bacteriana.
Tant les fonts ornamentals com els sistemes de reg per aspersió són instal.lacions amb risc de proliferació i dispersió de legionel.la.
Segons l'article 4 del Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, “és responsabilitat del titular de la instal.lació dur a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les instal.lacions, així com del control de la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l'aigua, a fi que no representen un risc per a la salut pública”.
L'estany ubicat en Vila Amparo presenta, des de fa unes quantes setmanes, aigua estancada amb un alt índex de putrefacció, causant també malestar entre els veïns de la zona per la pudor que desprèn. A més aquest estany consta d'una font central que remou l'aigua, dispersant els bacteris i microbis de l'aigua estancada.
.
És per tot això que aquesta Regidora:
.
PROPOSA:
.
A la Presidenta i Delegada de l’Àrea de Benestar Social:
.
1.- Es netegen i desinfecten, tant aquesta com altres fonts de la població.
2.- Es doten aquestes fonts d'equips especials de filtrat i cloració automàtica per a evitar que el bacteri aflore.
3.- Que el reg de jardins es realitze a primera o última hora del dia per evitar l'elevada temperatura de l'aigua (això també evitarà l’evaporació, contribuint d’aquesta manera a l’estalvi d’aigua).
4.- Es prenguen totes les mesures que siguen necessàries per evitar la proliferació del bacteri i previndre la legionel.losi.
.
Paiporta, a 20 d’agost de 2007
Signat: Isabel Martín Gómez
Portaveu d’EU-BLOC

2 Comentários:

Isabel Martín dijo...

Abans de l'estiu, diferents fonts del municipi presentaven un estat preocupant degut a la falta d'higienie i neteja.
Aquesta queixa es va tindre en compte per la regidora de l'àrea de sanitat i salut pública als pocs dies de presentar la proposta i es varen prendre les mesures oportunes.

Isabel Martín dijo...

aixó és lo que ens va dir, però les 'mesures oportunes' varen ser només iniciar l'expedient per contractar una empresa que s'ocupara de dit control.

encara no s'encarrega cap empresa i els operaris de l'Ajuntament tampoc estan fent res de moment.

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO